Budúcnosť smeruje na železnicu

Vybudovanie novej železnice medzi Košicami a regiónom Twin-City zahŕňajúcim mestá Viedeň a Bratislava umožní vznik nového vysoko-výkonného železničného systému, ktorý spojí Európu a Áziu. Efektívne logistické riešenie s výhodami pre životné prostredie odstráni časové zdržania pri preprave a zredukuje emisie CO2.

Viac info

Nové éra prepravy tovarov

Cieľový objem prepravy (minimálne)

16 milióna

ton ročne

Koridor s dĺžkou

11,000 kilometrov

medzi Európou a Áziou

Z Vladivostoku do Viedne

už za 15 dní

Prehľad našich noviniek

Začali sa úradné postupy k výstavbe novej železnice na Slovensku a v Rakúsku

Ďalšia fáza posudzovania uskutočniteľnosti projektu nového železničného nákladného koridoru medzi Európou a Áziou bola na Slovensku a v Rakúsku oficiálne spustená 15. novembra 2018. Vecne príslušné ministerstvá oboch krajín prijali žiadosti, ktoré sú potrebné na zavŕšenie procesu posudzovania vplyvov projektu na životné prostredie.

Čítať ďalej...

Región Twin-City ukotvený ako spojenie Európy a Ázie

Svet sa spája a stáva sa čoraz viac prepojeným miestom. Región Twin-City zahŕňajúci mestá Viedeň a Bratislava, a teda aj európska sieť železníc, sa spoja so železničnou sieťou v Ázii. Celá Európa tak dostane príležitosť stať sa súčasťou prepravného systému budúcnosti.

Čítať ďalej...

Napísali o nás

Ako sa vám páči naša nová webová stránka?

Rating

Invalid Input