Spoločnosť BPG víta Európsky rok železnice

Vďaka Európskemu roku železnice upriami tento rok Európska komisia pozornosť celej Európy práve na železnicu. Železničná doprava hrá dôležitú úlohu pri plnení cieľa klimatickej neutrality do roku 2050, a teda aj v rámci Európskej zelenej dohody. Železničná doprava v EÚ je zodpovedná iba za 0,4 % emisií skleníkových plynov súvisiacich s dopravou.

Deloitte: Do roku 2030 očakávame 500-percentný nárast objemu železničnej dopravy

Štúdia spoločnosti Deloitte predpokladala, už pred vypuknutím pandémie či nedávnym incidentom v Suezskom prieplave, že nákladná železničná doprava medzi Áziou a Európou narastie do roku 2030 až o 500 %. Medzi Áziou a Európou každoročne jazdí viac ako 3 000 nákladných vlakov, pričom väčšina tovaru sa prepraví po železnici až do strednej a východnej Európy. Následne putuje cestnou sieťou až do cieľa. Čím viac tovaru sa prepraví, tým väčší bude prínos takejto prepravy pre životné prostredie.

Faktom však je, že zatiaľ je po železnici prepravovaných cca len 11 % z celkového objemu nákladov. Prostredníctvom Európskeho roka železníc 2021 chce Európska komisia prispieť k zvýšeniu podielu železničnej dopravy. Štúdie pre Breitspur Planungsgesellschaft dokazujú, že preprava TEU kontajnera z Číny do Viedne po mori trvá zvyčajne 35 dní a stojí 30 000 eur. Po železnici je to dvakrát rýchlejšie (14 dní) a šesťkrát lacnejšie pri cene 5 000 eur za TEU kontajner.

Tona nákladu na železnici vytvorí 21-krát menej CO2 než preprava po ceste

Železničná doprava je z pohľadu emisií jednoznačne najekologickejšou formou dopravy. Každá tona nákladu prepraveného po železnici vytvorí uhlíkovú stopu 21-krát nižšiu ako v prípade, že by išla po ceste. To znamená, že železničná doprava má najnižší podiel emisií CO2 v nákladnej doprave. Zároveň má aj veľký potenciál zvyšovať svoj objem. Dva kontinenty sú tak spojené tým najekologickejším spôsobom - železnicou.

Dôležitosť nákladnej železničnej dopravy pre dosiahnutie klimatických cieľov

Presun rýchlo rastúceho objemu prepravy z nákladných automobilov, lodí či lietadiel smerom k železničnej preprave je pre celý kontinent trvalo udržateľným a inovatívnym riešením na dosiahnutie parížskych klimatických cieľov. Ako ukazuje environmentálna správa BPG, rozšírenie širokorozchodnej železnice môže znížiť nákladnú dopravu, napríklad na východe Rakúska až o 1 100 nákladných vozidiel za deň - a tým ušetriť CO2, odľahčiť cesty a zodpovedajúcim spôsobom znížiť hladinu hluku. Cieľom Európskeho roka železníc by preto mal byť aj apel na to, aby sa politici zamerali nielen na osobnú dopravu, ale aby uznali aj výhody diaľkovej nákladnej železničnej dopravy.

Ako sa vám páči naša nová webová stránka?

Rating

Invalid Input