Rozsiahly medzinárodný projekt je výsledkom spolupráce štyroch krajín, a to Rakúska, Slovenska, Ukrajiny a Rakúska, v rámci projektovej spoločnosti Breitspur Planungsgesellschaft mbH (BPG).

Naším cieľom je vytvorenie jednotného, integrovaného logistického koridoru medzi Áziou a Európou. Tento zámer chceme dosiahnuť prepojením existujúcej železničnej siete využívajúcej rozchod 1520 mm s Twin-city regiónom Viedeň-Bratislava v centre Európy.

Benefity pre spoločnosť

  • Životné prostredie Redukcia CO2 emisií

  • Ekonomika 17 500 nových pracovných miest počas fázy výstavby a 3 500 pracovných miest potrebných v mieste terminálu

  • Skrátenie prepravných časov Medzi Vladivostokom a Viedňou už za 15 dní

  • Príležitosť pre regióny Bez priameho spojenia na prístavy námornej prepravy na mori

Terminál Rail-to-Rail v regióne Twin-City

 

Ako sa vám páči naša nová webová stránka?

Rating

Invalid Input