Projekt širokorozchodnej trate | Výsledky štúdie uskutočniteľnosti


Špecifikácia

Jednotný elektrifikovaný traťový železničný systém s prechodovými stanicami a výhybňami výhradne pre nákladnú dopravu

Efektívne a ekologické logistické riešenie

Plná integrácia so sieťou šírky 1520 mm a jej pripojením na sieť so šírkou 1435 mm

Prekládkové body a údržba

  • Terminál na západnom Slovensku (v oblasti Nových Zámkov)
  • Terminál s napojením na železničnú sieť 1435 mm v regióne Twin-City Viedeň – Bratislava (v Rakúsku)
  • Údržbové depo (východné Slovensko, Haniska)

Celkový príjem z daní

9,6 miliardy eur 

Predpokladaná preprava tovarov 

2030: 18,2 milióna tony
2050: 22,9 milióna tony


Výsledky všetkých súčasných štúdií potvrdzujú uskutočniteľnosť projektu širokorozchodnej železničnej trate medzi Košicami a regiónom Twin-City Viedeň - Bratislava, a to po technickej, právnej i ekonomickej stránke.

Stiahnuť (PDF)

Ako sa vám páči naša nová webová stránka?

Rating

Invalid Input